ВОДОЛАЗНИ УСЛУГИ

ПОДВОДНО ЗАСНЕМАНЕ, РЯЗАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ

Извършваподводни огледи с камера с висика резолюция, даваща възможност за откриване на дефектирали елементи и по-добра възможност за проектиране и отстраняване на аварии в хидротехническите съоръжения.

Виж повече тук
ПОДВОДНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДВОДНИ РЕМОНТИ

ПОДВОДНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДВОДНИ РЕМОНТИ

Извършва изграждането на нови пристанища и брегоукрепителни съоръжения, заскалявки, монтаж на кесони и др. Ремонт и възстановяване на пристанищни съоръжения и водовземни кули.
Нашите специалисти имат правоспособност да извършват подводни взривни работи.

Виж повече тук
РЯЗАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ ПОД ВОДА

РЯЗАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ ПОД ВОДА

Почистване на хидротехническите съоръжения от корозирали и излезли от експлоатация метални елементи.

Виж повече тук

Ремонт на шибърни кранове и таблени затвори

Извършва ремонт на всички видове шибърни кранове и подмяна на свързващите елементи към тях. Изваждане, почистване и изработка на таблени затвори.

Виж повече тук

РЕМОНТ НА ЯЗОВИРИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ

Цялостни или частични ремонти на язовири и други хидротехнически съоръжения.

Виж повече тук