Подводно заснемане, рязане, заваряване и консултации

Извършва подводни огледи с камера с висока резолюция, даваща възможност за откриване на дефектирали елементи и по-добра възможност за проектиране и отстраняване на аварии в хидротехническите съоръжения.

Виж повече тук

Подводно строителство и подводни ремонти

Извършва изграждането на нови пристанища и брегоукрепителни съоръжения, заскалявки, монтаж на кесони и др. Ремонт и възстановяване на пристанищни съоръжения и водовземни кули.
Нашите специалисти имат правоспособност да извършват подводни взривни работи.

Виж повече тук
ПОДВОДНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДВОДНИ РЕМОНТИ

Ремонт на шибърни кранове и таблени затвори

Извършва ремонт на всички видове шибърни кранове и подмяна на свързващите елементи към тях. Изваждане, почистване и изработка на таблени затвори.

Виж повече тук

Ремонт на язовири и хидротехнически съоражения

Цялостни или частични ремонти на язовири и други хидротехнически съоръжения.

Виж повече тук