РЕМОНТ НА ЯЗОВИРИ

Цялостни или частични ремонти на язовири и други хидротехнически съоръжения.