Подводно строителство и подводни ремонти

Извършва изграждането на нови пристанища и брегоукрепителни съоръжения, заскалявки, монтаж на кесони и др. Ремонт и възстановяване на пристанищни съоръжения и водовземни кули.

Нашите специалисти имат правоспособност да извършват подводни взривни работи.