КОНСУЛТАЦИИ

Извършва огледи и консултации при изработване на проекти за възстановвяване на експлоатационната годност на хидротехническите съоръжения.