РЯЗАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ ПОД ВОДА

Почистване на хидротехническите съоръжения от корозирали и излезли от експлоатация метални елементи.