Ремонт на шибърни кранове и таблени затвори

Извършва ремонт на всички видове шибърни кранове и подмяна на свързващите елементи към тях. Изваждане, почистване и изработка на таблени затвори.