Подводно заснемане, рязане, заваряване и консултации

Извършва  подводни огледи с камера с висока резолюция, даваща възможност за откриване на дефектирали елементи и по-добра възможност за проектиране и отстраняване на аварии в хидротехническите съоръжения.